ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อ CAI เรื่อง การปฏิบัติจังหวะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายอาคเนย์ ชูอรุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,10:32  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนพมาศ เปฏะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2560,08:45  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2557,16:59  อ่าน 861 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2557,20:03  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่นทางการศึกษา ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ มีรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2557,09:51  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2557,09:41  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,09:42  อ่าน 1189 ครั้ง
รายละเอียด..