ถาม-ตอบ (Q&A)
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
โพสโดย
sookyusan
nitipoomklangsiri2@gmail.com
1.ผู้ส่งสาร(sender)คืออุปกรณ์ที่เป็นต้นกำเนิดข่าวสารหรือต้นทางของการศื่อสารอุปกรณ์ที่ใช้มีหลายชนิดเช่นเครื่องคอมพวิเตอร์2.ผู้รับ(receiver)คืออุปกรณที่ใช้สำหรับข้อมูลหรือข่าวสารที่ผู้ส่งทำการส่งข้อมูลให้ซึ้งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์3.ข้อมูลข่าวสาร(Dataormessage)คือข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆที่ต้องการส่งไปยังผู้รับผ่านระบบสื่อสารโดยข้อมูลหรือข่าวสาร4.สื่อสารในการส่งข้อมูล(TransmissionMedia)คือสิ่งที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารไปยังจุดหมายปลายทาง5.โปรโตคอล(Protocol)คือวิธีกฎเกณฑ์หรือข้อปฎิบัติของรูปเเบบการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งเเละผู้รับสามารถเข้าใจกันหรือสื่อสารกันได้
โพสโดย : sookyusan
IP : 110.171.126.229
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.ย. 2565,13:35 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :