ถาม-ตอบ (Q&A)
อากาศเสีย
โพสโดย
Lucky
toy_71@yahoo.com
อากาศเสีย หมายถึง สภาวะอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณมากจนเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คน สัตว์ พืช ตลอดจนทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับสภาพบ้านเรือน และทรัพย์สิน สารมลพิษเหล่านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซต์ ละออกตะกั่ว ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองและเขม่าควัน เป็นต้น
โพสโดย : Lucky
IP : 1.20.137.4
โพสเมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563,13:58 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :