ภาพกิจกรรม
การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด ในหัวข้อ “ลูกเสือเนตรนารียุคใหม่ ต้านภัยยาเสพติด” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 - 15.30 น.
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,15:04   อ่าน 20 ครั้ง